ANDA là gì? Ý nghĩa của từ anda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

ANDA là gì? Ý nghĩa của từ anda

ANDA là gì ?

ANDA là “Abbreviated New Drug Application” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANDA

ANDA có nghĩa “Abbreviated New Drug Application”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn xin thuốc mới viết tắt”.

ANDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANDA là “Abbreviated New Drug Application”.

Post Top Ad