Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

UTS là gì? Ý nghĩa của từ uts

UTS là gì ? UTS là “ Unicode Technical Standard ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ UTS UTS có nghĩa “ Unicode Technical Standard ”, dịch...
Đọc tiếp

CIH là gì? Ý nghĩa của từ cih

CIH là gì ? CIH là “ Cash In Hand ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ CIH CIH có nghĩa “ Cash In Hand ”, dịch sang tiếng Việt là “ Tiền m...
Đọc tiếp

IDEK là gì? Ý nghĩa của từ idek

IDEK là gì ? IDEK là “ I Don't Even Know ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ IDEK IDEK có nghĩa “ I Don't Even Know ”, dịch sang ...
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

FSL là gì? Ý nghĩa của từ fsl

FSL là gì ? FSL là “ French Sign Language ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ FSL FSL có nghĩa “ French Sign Language ”, dịch sang tiếng ...
Đọc tiếp

IDKY là gì? Ý nghĩa của từ idky

IDKY là gì ? IDKY là “ I Don't Know Why ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ IDKY IDKY có nghĩa “ I Don't Know Why ”, dịch sang ti...
Đọc tiếp

PRK là gì? Ý nghĩa của từ prk

PRK là gì ? PRK là “ Democratic People's Republic of Korea ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ PRK PRK có nghĩa “ Democratic People&#...
Đọc tiếp

Post Top Ad