Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

SEAL là gì? Ý nghĩa của từ seal

SEAL là gì ? SEAL là “ SEa-Air-Land ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SEAL SEAL có nghĩa “ SEa-Air-Land ”. SEAL là viết tắt của từ gì ?...
Đọc tiếp

XWF là gì? Ý nghĩa của từ xwf

XWF là gì ? XWF là “ Xcitement Wrestling Federation ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ XWF XWF có nghĩa “ Xcitement Wrestling Federation...
Đọc tiếp

ROC là gì? Ý nghĩa của từ roc

ROC là gì ? ROC là “ Receiver Operating Characteristic ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ ROC ROC có nghĩa “ Receiver Operating Characte...
Đọc tiếp

OR là gì? Ý nghĩa của từ or

OR là gì ? OR là “ Operating Room ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ OR OR có nghĩa “ Operating Room ”, dịch sang tiếng Việt là “ Phòng ...
Đọc tiếp

CMOC là gì? Ý nghĩa của từ cmoc

CMOC là gì ? CMOC là “ Civil-Military Operations Centre ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ CMOC CMOC có nghĩa “ Civil-Military Operation...
Đọc tiếp

SPCA là gì? Ý nghĩa của từ spca

SPCA là gì ? SPCA là “ Society for the Prevention of Cruelty to Animals ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SPCA SPCA có nghĩa “ Society ...
Đọc tiếp

Post Top Ad