Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

SRB là gì? Ý nghĩa của từ srb

SRB là gì ? SRB là “ Solid Rocket Booster ” và “ Serbia ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SRB SRB có nghĩa “ Solid Rocket Booster ”, dị...
Đọc tiếp

BRA là gì? Ý nghĩa của từ bra

BRA là gì ? BRA là “ Brazil ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ BRA BRA có nghĩa “ Brazil ”, dịch sang tiếng Việt là “ Bra-xin ”. Một quố...
Đọc tiếp

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

URU là gì? Ý nghĩa của từ uru

URU là gì ? URU là “ Uruguay ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ URU URU có nghĩa “ Uruguay ”, dịch sang tiếng Việt là “ U-ru-goay ”. Tên...
Đọc tiếp

KOR là gì? Ý nghĩa của từ kor

KOR là gì ? KOR là “ Republic of Korea ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ KOR KOR có nghĩa “ Republic of Korea ”, dịch sang tiếng Việt l...
Đọc tiếp

CMR là gì? Ý nghĩa của từ cmr

CMR là gì ? CMR là “ Customer-Managed Relationship ” và “ Cameroon ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ CMR CMR có nghĩa “ Customer-Manage...
Đọc tiếp

CAN là gì? Ý nghĩa của từ can

CAN là gì ? CAN là “ Controller Area Network ” và “ Canada ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ CAN CAN có nghĩa “ Controller Area Network...
Đọc tiếp

Post Top Ad