Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

DGD là gì? Ý nghĩa của từ dgd

DGD là gì ? DGD là “ Diploma in Graphic Design ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ DGD DGD có nghĩa “ Diploma in Graphic Design ”, dịch s...
Đọc tiếp

FPC là gì? Ý nghĩa của từ fpc

FPC là gì ? FPC là “ Free Pascal Compiler ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ FPC FPC có nghĩa “ Free Pascal Compiler ”, dịch sang tiếng ...
Đọc tiếp

LYA là gì? Ý nghĩa của từ lya

LYA là gì ? LYA là “ Lubavitcher Yeshiva Academy ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ LYA LYA có nghĩa “ Lubavitcher Yeshiva Academy ”, dị...
Đọc tiếp

ALC là gì? Ý nghĩa của từ alc

ALC là gì ? ALC là “ Advanced Linguist Course ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ ALC ALC có nghĩa “ Advanced Linguist Course ”, dịch san...
Đọc tiếp

OSU là gì? Ý nghĩa của từ osu

OSU là gì ? OSU là “ Operational Support Units ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ OSU OSU có nghĩa “ Operational Support Units ”, dịch s...
Đọc tiếp

SRE là gì? Ý nghĩa của từ sre

SRE là gì ? SRE là “ Serum Response Element ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SRE SRE có nghĩa “ Serum Response Element ”, dịch sang ti...
Đọc tiếp

Post Top Ad