Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

MNS là gì? Ý nghĩa của từ mns

MNS là gì ? MNS là “ Mirror Neuron System ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ MNS MNS có nghĩa “ Mirror Neuron System ”, dịch sang tiếng ...
Đọc tiếp

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

BDM là gì? Ý nghĩa của từ bdm

BDM là gì ? BDM là “ Business Development Manager ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ BDM BDM có nghĩa “ Business Development Manager ”, ...
Đọc tiếp

KARMA là gì? Ý nghĩa của từ karma

KARMA là gì ? KARMA là “ Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ KARMA KARMA có ...
Đọc tiếp

VFP là gì? Ý nghĩa của từ vfp

VFP là gì ? VFP là “ Visiting Faculty Program ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ VFP VFP có nghĩa “ Visiting Faculty Program ”, dịch san...
Đọc tiếp

CSOC là gì? Ý nghĩa của từ csoc

CSOC là gì ? CSOC là “ Cyber Security Operations Center ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ CSOC CSOC có nghĩa “ Cyber Security Operation...
Đọc tiếp

NBI là gì? Ý nghĩa của từ nbi

NBI là gì ? NBI là “ Narrow Banding Imaging ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ NBI NBI có nghĩa “ Narrow Banding Imaging ”, dịch sang ti...
Đọc tiếp

Post Top Ad