Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

CXĐ là gì? Ý nghĩa của từ cxđ

CXĐ là gì ? CXĐ là “ Chưa xác định ” trong tiếng Việt. Ý nghĩa của từ CXĐ trong bóng đá là gì ? CXĐ có nghĩa “ Chưa xác định ” trong bó...
Đọc tiếp

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

GER là gì? Ý nghĩa của từ ger

GER là gì ? GER là “ Germany ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ GER GER có nghĩa “ Germany ”, dịch sang tiếng Việt là “ Đức ”. Một quốc ...
Đọc tiếp

FRA là gì? Ý nghĩa của từ fra

FRA là gì ? FRA là “ Forward Rate Agreement ” và “ France ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ FRA FRA có nghĩa “ Forward Rate Agreement ”...
Đọc tiếp

POR là gì? Ý nghĩa của từ por

POR là gì ? POR là “ Portugal ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ POR POR có nghĩa “ Portugal ”, dịch sang tiếng Việt là “ Bồ Đào Nha ”. ...
Đọc tiếp

HUN là gì? Ý nghĩa của từ hun

HUN là gì ? HUN là “ Hungary ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ HUN HUN có nghĩa “ Hungary ”, dịch sang tiếng Việt là “ Hung-ga-ri ”. Mộ...
Đọc tiếp

ESP là gì? Ý nghĩa của từ esp

ESP là gì ? ESP là “ Electronic Stability Program ” và “ Spain ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ ESP ESP có nghĩa “ Electronic Stabilit...
Đọc tiếp

Post Top Ad