MNS là gì? Ý nghĩa của từ mns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

MNS là gì? Ý nghĩa của từ mns

MNS là gì ?

MNS là “Mirror Neuron System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MNS

MNS có nghĩa “Mirror Neuron System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống gương Neuron”. Hệ thống trong não của con người và một số loài động vật khác.
Nó liên quan đến việc nhận diện, đồng cảm, mô phỏng hành vi của người khác.

MNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MNS là “Mirror Neuron System”.

Một số kiểu MNS viết tắt khác:
+ Mission Needs Statement: Tuyên bố nhu cầu sứ mệnh.
+ Maharashtra Navnirman Sena: Đảng chính trị Ấn Độ, ở bang Maharashtra.
+ Microsoft Network Services: Dịch vụ mạng của Microsoft.
+ Motor Neuron System: Hệ thống nơ-ron vận động.

Post Top Ad