OCE là gì? Ý nghĩa của từ oce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

OCE là gì? Ý nghĩa của từ oce

OCE là gì ?

OCE là “Oceania” trong tiếng Anh, "Oke (ok)" trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ OCE

**NGOẠI NGỮ

OCE có nghĩa “Oceania”, dịch sang tiếng Việt là “Châu Đại Dương”.

**VIỆT NGỮ

OCE có nghĩa "đồng ý, chấp nhận". Do được viết cách điệu của các bạn trẻ, oce = oke = ok = đồng ý.

OCE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng OCE là “Oceania”.

Một số kiểu OCE viết tắt khác:
+ Office of the Chief of Engineers: Văn phòng kỹ sư trưởng.
+ One Clip Edit: Chỉnh sửa một clip.
+ Office of Continuing Education: Văn phòng giáo dục thường xuyên.
+ Office of the Chief Executive: Văn phòng Tổng Giám đốc.
+ Open Chain Exercise: Bài tập chuỗi mở.
+ Operational Control Element: Yếu tố kiểm soát hoạt động.
+ Open Collaboration Environment: Môi trường hợp tác mở.
+ Office of Criminal Enforcement: Văn phòng thi hành án hình sự.
+ Optical Control Electronics: Điều khiển quang điện tử.
+ Original Chemical Entity: Thực thể hóa học gốc.
+ Open Catalog Extensions: Mở rộng danh mục.
+ On-Call Engineer: Kỹ sư trực điện thoại.
+ Officer Conducting the Exercise: Cán bộ thực hiện bài tập.
+ Office of the Corps of Engineers: Văn phòng Quân đoàn Kỹ sư.
+ Oregon, California, and Eastern Railway Company: Oregon, California và Công ty Đường sắt Miền Đông.
+ Office Computing Equipment: Thiết bị điện toán văn phòng.
+ Organizational Clothing & Equipment: Quần áo & Thiết bị tổ chức.
...

Post Top Ad