WARD là gì? Ý nghĩa của từ ward - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

WARD là gì? Ý nghĩa của từ ward

WARD là gì ?

WARD là “World Amateur Radio Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WARD

WARD có nghĩa “World Amateur Radio Day”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày phát thanh nghiệp dư thế giới”.

WARD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WARD là “World Amateur Radio Day”.

Một số kiểu WARD viết tắt khác:
+ Waterjet Abrasive Recycling Dispenser: Waterjet Abrasive tái chế nóng lạnh.
+ Western Alliance for Rail to Dulles: Liên minh phương Tây cho đường sắt đến Dulles tại Hoa Kỳ (bang Virginia).
+ Walking Assistance and Rehabilitation Device: Thiết bị hỗ trợ đi bộ và phục hồi chức năng.
+ Witches Against Religious Discrimination Organization: Phù thủy chống lại tổ chức phân biệt tôn giáo.
+ West Africa Rural Development Project: Dự án Phát triển Nông thôn Tây Phi.
...

Post Top Ad