BGM là gì? Ý nghĩa của từ bgm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

BGM là gì? Ý nghĩa của từ bgm

BGM là gì ?

BGM là “Background Music” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BGM

BGM có nghĩa “Background Music”, dịch sang tiếng Việt là “Nhạc nền”.

BGM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BGM là “Background Music”.

Một số kiểu BGM viết tắt khác:
+ Betriebliches Gesundheitsmanagement: Quản lý sức khỏe doanh nghiệp (tiếng Đức).
+ Blood Glucose Meters: Máy đo đường huyết.
+ Blood Glucose Monitoring: Theo dõi glucose trong máu.
+ Basis Generator Method: Phương pháp tạo cơ sở.
+ Bayesian Graphical Model: Mô hình đồ họa Bayes.
...

Post Top Ad