NEVA là gì? Ý nghĩa của từ neva - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

NEVA là gì? Ý nghĩa của từ neva

NEVA là gì ?

NEVA là “New Employee Verification Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NEVA

NEVA có nghĩa “New Employee Verification Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật xác minh nhân viên mới” (liên quan đến vấn đề nhập cư).

NEVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEVA là “New Employee Verification Act”.

Một số kiểu NEVA viết tắt khác:
+ New Employment Verification Act: Đạo luật xác minh việc làm mới.
+ New England Vexillological Association: Hiệp hội Vexillological New England.
+ Nocturnal Electrobioimpedance Volumetric Assessment: Đánh giá thể tích điện sinh lý về đêm (nam giới).
...

Post Top Ad