NAVI là gì? Ý nghĩa của từ navi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

NAVI là gì? Ý nghĩa của từ navi

NAVI là gì ?

NAVI là “Nasal Accelerometric Vibrational Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NAVI

NAVI có nghĩa “Nasal Accelerometric Vibrational Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số rung động gia tốc mũi”.

NAVI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NAVI là “Nasal Accelerometric Vibrational Index”.

Một số kiểu NAVI viết tắt khác:
+ Natus Vincere: Sinh ra để giành chiến thắng (tiếng Latin).
+ Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur: Trung tâm tư vấn cơ sở hạ tầng quan trọng quốc gia (tiếng Hà Lan).
...

Post Top Ad