LVT là gì? Ý nghĩa của từ lvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

LVT là gì? Ý nghĩa của từ lvt

LVT là gì ?

LVT là “Luxury Vinyl Tile” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LVT

LVT có nghĩa “Luxury Vinyl Tile”, dịch sang tiếng Việt là “Gạch Vinyl cao cấp”.

LVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LVT là “Luxury Vinyl Tile”.

Một số kiểu LVT viết tắt khác:
+ Landing Vehicle Tracked: Theo dõi xe hạ cánh.
+ Leasehold Valuation Tribunal: Tòa án định giá cho thuê (tại Anh).
+ Low Volume Terminal: Thiết bị đầu cuối khối lượng thấp.
+ Licensed Veterinary Technician: Kỹ thuật viên thú y có giấy phép.
+ Land Value Taxation: Thuế giá trị đất.
+ Local Virtual Time: Giờ ảo địa phương.
...

Post Top Ad