KSL là gì? Ý nghĩa của từ ksl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

KSL là gì? Ý nghĩa của từ ksl

KSL là gì ?

KSL là “Korean Sign Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ KSL

KSL có nghĩa “Korean Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu tiếng Hàn”.

KSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KSL là “Korean Sign Language”.

Một số kiểu KSL viết tắt khác:
+ Knowledge Specification Language: Đặc tả kiến thức Ngôn ngữ.
+ Korea StarCraft League: Liên đoàn StarCraft Hàn Quốc.
...

Post Top Ad