KK là gì? Ý nghĩa của từ kk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

KK là gì? Ý nghĩa của từ kk

KK là gì ?

KK là “Khuyến khích” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KK

KK có nghĩa “Khuyến khích”.

KK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KK là “Khuyến khích”.

Viết tắt KK với nghĩa khác:
+ Ka Ka (tiếng cười).

Gợi ý viết tắt liên quan đến KK:
+ KN: Khuyến nông.
...

Post Top Ad