TOS là gì? Ý nghĩa của từ tos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

TOS là gì? Ý nghĩa của từ tos

TOS là gì ?

TOS là “Terms Of Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ TOS

TOS có nghĩa “Terms Of Service”, dịch sang tiếng Việt là “Điều khoản dịch vụ”.

TOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOS là “Terms Of Service”.

Một số kiểu TOS viết tắt khác:
+ Type Of Service: Loại dịch vụ.
+ The Opposite Sex: Giới tính đối diện.
+ Temporarily Out of Stock: Tạm thời hết hàng.
+ The Other Side: Mặt khác.
+ The Operating System: Hệ điều hành.
+ Thoracic Outlet Syndrome: Hội chứng lồng ngực.
+ Temple Of Set: Đền thờ.
+ The Objective Standard: Tiêu chuẩn khách quan.
+ Terminal Operating System: Hệ điều hành đầu cuối.
+ The Oceanography Society: Hội Hải dương học.
+ Tactical Operations System: Hệ thống tác chiến.
+ Time Of Sale: Thời gian bán.
+ Terminal Operation System: Hệ thống vận hành thiết bị đầu cuối.
+ Technician On Site: Kỹ thuật viên tại chỗ.
+ Time On Station: Thời gian trên trạm.
+ Transfer Orbit Stage: Giai đoạn chuyển quỹ đạo.
+ Transactions On Storage: Giao dịch lưu trữ.
+ Trusted Operating System: Hệ điều hành đáng tin cậy.
+ Terminate On Site: Chấm dứt trên trang web.
+ Traffic Operations System: Hệ thống điều hành giao thông.
+ Taken On Strength: Lấy sức mạnh.
+ Tender Of Service: Đấu thầu dịch vụ.
+ Time On Stream: Thời gian trên luồng.
+ Type Of Shipment: Loại lô hàng.
+ Terminal Oriented System: Hệ thống định hướng thiết bị đầu cuối.
+ Tactical Oceanographic Summary: Tóm tắt hải dương học chiến thuật.
+ Time Of Search: Thời gian tìm kiếm.
+ Top Of Shelf: Đầu kệ.
+ Testing Operations System: Kiểm tra hệ thống hoạt động.
+ Tactical Operator Station: Trạm điều hành chiến thuật.
+ Transition Operational State: Chuyển trạng thái hoạt động.
+ Track On Search: Theo dõi trên Tìm kiếm.
+ Transparent Optical Switch: Công tắc quang trong suốt.
+ Transmission Optimization System: Hệ thống tối ưu hóa truyền dẫn.
+ Terminal Oriented Software: Phần mềm định hướng thiết bị đầu cuối.
...

Post Top Ad