SNB là gì? Ý nghĩa của từ snb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

SNB là gì? Ý nghĩa của từ snb

SNB là gì ?

SNB là “Swiss National Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SNB

SNB có nghĩa “Swiss National Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ”.

SNB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNB là “Swiss National Bank”.

Một số kiểu SNB viết tắt khác:
+ Southern National Bank: Ngân hàng quốc gia miền Nam.
+ Snowboard: Trượt tuyết.
+ Sterling National Bank: Ngân hàng quốc gia Sterling.
+ Sentinel Node Biopsy: Sinh thiết nút Sentinel.
+ Singapore Nursing Board: Hội đồng điều dưỡng Singapore.
+ Special Negotiating Body: Cơ quan đàm phán đặc biệt.
+ Strictly Non Blocking: Không chặn tuyệt đối.
...

Post Top Ad