SHI là gì? Ý nghĩa của từ shi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

SHI là gì? Ý nghĩa của từ shi

SHI là gì ?

SHI là “Samsung Heavy Industries” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SHI

SHI có nghĩa “Samsung Heavy Industries”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghiệp nặng Samsung” (công ty Hàn Quốc).

SHI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHI là “Samsung Heavy Industries”.

Một số kiểu SHI viết tắt khác:
+ Software House International: Nhà phần mềm quốc tế.
+ Severe Head Injury: Chấn thương nặng.
+ Statutory Health Insurance: Bảo hiểm y tế theo luật định.
+ Spirituality Health Inventory: Kiểm kê sức khỏe tâm linh.
+ Special Handling Indicator: Chỉ số xử lý đặc biệt.
+ Sumitomo Heavy Industries: Công ty công nghiệp nặng Sumitomo (của Nhật Bản).
...

Post Top Ad