KL là gì? Ý nghĩa của từ kl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

KL là gì? Ý nghĩa của từ kl

KL là gì ?

KL là “Kết luận” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KL

KL có nghĩa “Kết luận”.

KL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KL là “Kết luận”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KL:
+ KQT: Kết quả thi.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ VCK: Vòng chung kết.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
...

Post Top Ad