NHTMNN là gì? Ý nghĩa của từ nhtmnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

NHTMNN là gì? Ý nghĩa của từ nhtmnn

NHTMNN là gì ?

NHTMNN là “Ngân hàng thương mại Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTMNN

NHTMNN có nghĩa “Ngân hàng thương mại Nhà nước”.

NHTMNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTMNN là “Ngân hàng thương mại Nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTMNN:
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ KTM: Khu thương mại.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TM: Thương mại.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
...

Post Top Ad