KGS là gì? Ý nghĩa của từ kgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

KGS là gì? Ý nghĩa của từ kgs

KGS là gì ?

KGS là “Kilograms” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KGS

KGS có nghĩa “Kilograms”, dịch sang tiếng Việt là “Kilôgam”. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường.

KGS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KGS là “Kilograms”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KGS:
+ KIV: Keep in view (Giữ trong tầm nhìn (theo dõi)).
+ KMC: Kangaroo mother care (Chăm sóc mẹ kangaroo).
+ KPT: Keep, Problem, Try (Giữ, Vấn đề, Thử).
+ GW: Gross Weight (Trọng lượng thô).
+ SRP: Suggested Retail Price (Giá bán lẻ đề xuất).
...

Post Top Ad