HTS là gì? Ý nghĩa của từ hts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

HTS là gì? Ý nghĩa của từ hts

HTS là gì ?

HTS là “Harmonized Tariff Schedule” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HTS

HTS có nghĩa “Harmonized Tariff Schedule”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu thuế quan hài hòa”. Thuật ngữ sử dụng trong việc xác định thuế quan (thuế hải quan) đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

HTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HTS là “Harmonized Tariff Schedule”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HTS:
+ HCA: Hydroxycitric acid (Axít hydroxycitric).
+ H: Hot (Nóng).
+ HBR: Hydrogen bromide (Hydro bromua).
+ TOR: Terms Of Reference (Điều khoản tham chiếu).
+ THRU: Through (Qua, xuyên qua, băng qua, suốt).
+ SAG: Single Air Grille (Miệng gió một lớp nan).
+ SQFT: Square Foot (Foot vuông).
+ SUSAN: Lily Flower (Hoa lily).
...

Post Top Ad