GRA là gì? Ý nghĩa của từ gra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

GRA là gì? Ý nghĩa của từ gra

GRA là gì ?

GRA là “Glucocorticoid Remediable Aldosteronism” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRA

GRA có nghĩa “Glucocorticoid Remediable Aldosteronism”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng aldosteronism có thể khắc phục được glucocorticoid”. Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực y khoa (trong xét nghiệm máu).

GRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRA là “Glucocorticoid Remediable Aldosteronism”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GRA:
+ PA: Primary Aldosteronism (Tăng aldosteron nguyên phát).
+ GEO: Geology (Địa chất học).
+ RNR: Risk-Need-Responsivity (Rủi ro-Nhu cầu-Phản ứng).
+ ROA: Return On Assets (Tỷ số lợi nhuận trên tài sản).
+ AOV: Average Order Value (Giá trị đặt hàng trung bình).
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ ABV: Alcohol By Volume (Độ cồn).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
...

Post Top Ad