BDM là gì? Ý nghĩa của từ bdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

BDM là gì? Ý nghĩa của từ bdm

BDM là gì ?

BDM là “Business Development Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BDM

BDM có nghĩa “Business Development Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc phát triển kinh doanh”. Người quản lý phát triển kinh doanh, chịu trách nhiệm tăng cường doanh số bán hàng và mối quan hệ khách hàng.

BDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BDM là “Business Development Manager”.

Một số kiểu BDM viết tắt khác:
+ Background Debug Mode: Chế độ gỡ lỗi nền. Chế độ debug cho việc phát triển firmware và phần mềm trên các vi điều khiển nhúng.
+ Bahamas Democratic Movement: Phong trào Dân chủ Bahamas.
+ Bunker Defeat Munition: Đạn đánh bại hầm trú ẩn.
+ Business Decision Mapping: Lập bản đồ quyết định kinh doanh.
+ Braddock Dunn & McDonald.
+ Bollywood Dance Music: Nhạc khiêu vũ bollywood.
+ Blue Draw Metagabbro: Metagabbro vẽ màu xanh.
+ Birth–Death Model: Mô hình sinh tử.
+ Business Decision Management: Quản lý quyết định kinh doanh.
+ Brutal Death Metal: Kim loại chết chóc tàn bạo.
+ Birth, Death and Marriage: Sinh, Tử và Hôn nhân.

Post Top Ad