KARMA là gì? Ý nghĩa của từ karma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

KARMA là gì? Ý nghĩa của từ karma

KARMA là gì ?

KARMA là “Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KARMA

KARMA có nghĩa “Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Thực tế tăng cường dựa trên tri thức để hỗ trợ bảo trì”. Một hệ thống sử dụng thực tế ảo kết hợp với cơ sở dữ liệu thông tin để cung cấp hỗ trợ trong công việc bảo trì và sửa chữa.
Nó tích hợp tri thức để cung cấp hình ảnh thực tế với thông tin liên quan, giúp người sử dụng hiểu rõ về quy trình và vấn đề kỹ thuật. Từ đó, tối ưu hóa quá trình bảo trì.

KARMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KARMA là “Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance”.

Một số kiểu KARMA viết tắt khác:
+ Kay Algorithmic Realtime Music Architecture: Kiến trúc âm nhạc thời gian thực của thuật toán Kay.
+ Knowledge-based AR for Maintenance Assistance: AR dựa trên kiến thức để hỗ trợ bảo trì.

Post Top Ad