PAX là gì? Ý nghĩa của từ pax - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

PAX là gì? Ý nghĩa của từ pax

PAX là gì ?

PAX là “Passengers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PAX

PAX có nghĩa “Passengers”, dịch sang tiếng Việt là “Hành khách”.

PAX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAX là “Passengers”.

Một số kiểu PAX viết tắt khác:
+ Paxos Standard Token - tên một loại tiền điện tử.
+ Personnel: Nhân viên.
+ Paired Box Gene: Ghép hộp.
+ Private Automatic Exchange: Trao đổi tự động riêng.
+ Portable Archive Exchange: Trao đổi lưu trữ di động.
+ Per Annum Exclusive: Mỗi năm độc quyền.
+ Per Annum Exchange: Trao đổi mỗi năm.
+ Profiling Agent for Exchange: Hồ sơ đại lý trao đổi.
+ Professional Autocrossers: Xe mô tô chuyên nghiệp.
...

Post Top Ad