OUP là gì? Ý nghĩa của từ oup - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

OUP là gì? Ý nghĩa của từ oup

OUP là gì ?

OUP là “Oxford University Press” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OUP

OUP có nghĩa “Oxford University Press”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà xuất bản Đại học Oxford”.

OUP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OUP là “Oxford University Press”.

Một số kiểu OUP viết tắt khác:
...

Post Top Ad