NTG là gì? Ý nghĩa của từ ntg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

NTG là gì? Ý nghĩa của từ ntg

NTG là gì ?

NTG là “Nothing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NTG

NTG có nghĩa “Nothing”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì”.

NTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTG là “Nothing”.

Một số kiểu NTG viết tắt khác:
+ Need To Go: Cần phải đi.
+ Nitroglycerin.
+ Normal-Tension Glaucoma: Tăng nhãn áp bình thường.
+ NATO Training Group: Nhóm đào tạo NATO.
+ Not Too Good: Không tốt lắm.
...

Post Top Ad