MDB là gì? Ý nghĩa của từ mdb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

MDB là gì? Ý nghĩa của từ mdb

MDB là gì ?

MDB là “Microsoft Access Database” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MDB

MDB có nghĩa “Microsoft Access Database”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu Microsoft Access” (phần mềm trong bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft).

MDB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MDB là “Microsoft Access Database”.

Một số kiểu MDB viết tắt khác:
+ Multilateral Development Bank: Ngân hàng phát triển đa phương.
+ Main Distribution Board: Tủ điện phân phối chính.
+ Modular Debugger: Trình gỡ lỗi mô-đun.
+ Management Database: Cơ sở dữ liệu quản lý.
+ Master Database: Cơ sở dữ liệu chủ.
+ Maintenance Database: Cơ sở dữ liệu bảo trì.
+ Marketing Database: Cơ sở dữ liệu tiếp thị.
+ Multi Drop Bus: Xe buýt đa thả.
+ Metropolitan Development Board: Ban phát triển đô thị.
+ Musical Data Bases: Cơ sở dữ liệu âm nhạc.
+ Manufacturing Data Base: Cơ sở dữ liệu sản xuất.
+ Mesh Database: Cơ sở dữ liệu lưới.
+ Mission Data Base: Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ.
+ Basic Metal Detector: Máy dò kim loại cơ bản.
+ Management Data Bank: Ngân hàng dữ liệu quản lý.
+ Maintenance Decision Board: Ban quyết định bảo trì.
+ Molecular Diagnostics and Biotechnology: Chẩn đoán phân tử và công nghệ sinh học.
+ Multipoint Data Bridging: Kết nối dữ liệu đa điểm.
+ Maximum Delay Bounds: Giới hạn trễ tối đa.
+ Multiplex Data Bus: Xe buýt dữ liệu đa kênh.
+ Millennium Dome Bombing: Ném bom vòm thiên niên kỷ.
...

Post Top Ad