LGBTQIA là gì? Ý nghĩa của từ lgbtqia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

LGBTQIA là gì? Ý nghĩa của từ lgbtqia

LGBTQIA là gì ?

LGBTQIA là “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LGBTQIA

LGBTQIA có nghĩa “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng tính nữ, Gay, Lưỡng tính, Chuyển giới, Queer, Liên giới tính và Vô tính”.

LGBTQIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LGBTQIA là “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual”.

Một số kiểu LGBTQIA viết tắt khác:
+ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual, Queer/Questioning, Intersex, Asexual/Aromantic: Đồng tính nữ, Gay, Lưỡng tính, Chuyển giới, Queer/Còn đang thắc mắc về giới tính, Liên giới tính và Vô tính/Không cảm xúc.
...

Post Top Ad