WDYM là gì? Ý nghĩa của từ wdym - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

WDYM là gì? Ý nghĩa của từ wdym

WDYM là gì ?

WDYM là “What Do You Mean ?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WDYM

WDYM có nghĩa “What Do You Mean ?”, dịch sang tiếng Việt là “Ý bạn là gì ?”, “Ý bạn là sao ?”.

WDYM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WDYM là “What Do You Mean ?”.

Một số kiểu WDYM viết tắt khác:
...

Post Top Ad