TN là gì? Ý nghĩa của từ tn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

TN là gì? Ý nghĩa của từ tn

TN là gì ?

TN là “Ton” trong tiếng Anh, “Tin nhắn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ TN

**NGOẠI NGỮ

TN có nghĩa “Ton”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn” (đơn vị đo lường).

**VIỆT NGỮ

TN có nghĩa “Tin nhắn” trong tiếng Việt. Hoặc cũng có thể là “Thanh niên”, “Tốt nghiệp”...

TN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TN là “Ton”, “Tin nhắn”.

Một số kiểu TN viết tắt khác:
+ Total Nitrogen: Nitơ tổng số.
+ Telephone Number: Số điện thoại.
+ Tennessee - (mã viết tắt bưu điện Tennessee, Hoa Kỳ).
+ Transaction Number: Số giao dịch.
+ Trade Name: Tên thương mại.
+ Track Number: Số theo dõi.
+ Trigeminal Neuralgia: Đau dây thần kinh sinh ba.
+ Translators Notes: Biên dịch viên.
...

Post Top Ad