SR là gì? Ý nghĩa của từ sr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

SR là gì? Ý nghĩa của từ sr

SR là gì ?

SR là “Sorry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SR

SR có nghĩa “Sorry”, dịch sang tiếng Việt là “Xin lỗi, lấy làm tiếc”.

SR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SR là “Sorry”.

Một số kiểu SR viết tắt khác:
+ Senior: Cao cấp / người già, người lớn tuổi.
+ Sister: Em/chị gái.
+ Space Research: Nghiên cứu không gian.
+ Special Reserve: Dự trữ đặc biệt.
+ Slew Rate: Tốc độ quay.
+ Slovak Republic: Cộng hòa Slovakia (mã ISO 3166).
+ State Route: Quốc lộ.
+ Storage Ring: Vòng lưu trữ.
+ Survival Rate: Tỉ lệ sống sót.
+ Service Request: Yêu cầu dịch vụ.
+ Sales Representative: Đại diện bán hàng.
...

Post Top Ad