NBI là gì? Ý nghĩa của từ nbi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

NBI là gì? Ý nghĩa của từ nbi

NBI là gì ?

NBI là “Narrow Banding Imaging” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NBI

NBI có nghĩa “Narrow Banding Imaging”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh băng tần hẹp”. Phương pháp hình ảnh y khoa sử dụng dải bước sóng hẹp để cải thiện độ phân giải và tạo hình ảnh rõ nét.

NBI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NBI là “Narrow Banding Imaging”.

Một số kiểu NBI viết tắt khác:
+ Nation Brands Index: Chỉ số thương hiệu quốc gia.
+ Narrow Body Implant: Cấy ghép cơ thể hẹp.
+ National Bureau of Investigation: Cục điều tra quốc gia.
+ Nathaniel Branden Institute: Viện Nathaniel Branden.
+ National Bridge Inventory: Kiểm kê cầu quốc gia.
+ Narrow Band Imaging: Hình ảnh băng tần hẹp.
+ Neutral-Beam Injection: Tiêm chùm tia trung tính.
+ Nile Basin Initiative: Sáng kiến lưu vực sông Nile. Tổ chức quốc tế nhằm hợp tác trong quản lý và phát triển tài nguyên sông Nile.
+ National BankAmericard Inc.: Ngân hàng Quốc giaAmericard Inc..
+ Network Bootable Image: Hình ảnh có thể khởi động mạng.
+ National Backbone Infrastructure: Cơ sở hạ tầng xương sống quốc gia.
+ Net Banking Income: Thu nhập ngân hàng ròng.
+ Normal Boundary Intersection: Giao lộ ranh giới bình thường.
+ Niels Bohr Institute: Viện Niels Bohr.
+ Nile Basin Intitative: Sáng kiến lưu vực sông Nile.
+ National Baseball Institute: Học viện bóng chày quốc gia.
+ National Botanical Institute: Viện thực vật quốc gia.
+ Northeast Baseball, Inc.: Bóng chày Đông Bắc.
+ National Bank of Iraq: Ngân hàng Quốc gia Iraq.
+ Neutral Beam Injection: Chùm tia trung tính.
+ Nation Brand Index: Chỉ số thương hiệu quốc gia. Chỉ số đánh giá danh tiếng quốc gia, đo lường cách quốc gia được nhìn nhận và đánh giá bởi cộng đồng quốc tế.
+ National Bar Institute: Viện luật sư quốc gia.
+ Nation-Building Institute: Viện xây dựng đất nước.
+ New Buildings Institute: Viện công trình mới.
+ Norsk Barnebokinstitutt: Viện sách thiếu nhi Na Uy.
+ Nalanda Buddhist Institute: Học viện Phật giáo Nalanda.
+ Northern Boreal Initiative: Sáng kiến phương Bắc.

Post Top Ad