AMPE là gì? Ý nghĩa của từ ampe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

AMPE là gì? Ý nghĩa của từ ampe

AMPE là gì ?

AMPE là “Analytical Method Performance Evaluation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMPE

AMPE có nghĩa “Analytical Method Performance Evaluation”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động”. Quá trình đánh giá hiệu suất của một phương pháp phân tích để đảm bảo chất lượng và độ chính xác.

AMPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMPE là “Analytical Method Performance Evaluation”.

Một số kiểu AMPE viết tắt khác:
+ Authenticated Mesh Peering Exchange: Sàn giao dịch ngang hàng lưới được xác thực. Hệ thống trao đổi kết nối lưới mạng với quy trình xác thực và bảo mật.
+ Association of Municipalities of Peru: Hiệp hội các đô thị của Peru. Tổ chức đại diện cho liên minh các đô thị tại Peru.
+ Association of Media Practice Educators: Hiệp hội các nhà giáo dục thực hành truyền thông.

Post Top Ad