CSOC là gì? Ý nghĩa của từ csoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

CSOC là gì? Ý nghĩa của từ csoc

CSOC là gì ?

CSOC là “Cyber Security Operations Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSOC

CSOC có nghĩa “Cyber Security Operations Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm điều hành an ninh mạng”. Trung tâm hoạt động chuyên về an ninh mạng, theo dõi và ứng phó với các rủi ro và tấn công mạng.

CSOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSOC là “Cyber Security Operations Center”.

Một số kiểu CSOC viết tắt khác:
+ Children's System Of Care: Hệ thống chăm sóc trẻ em. Hệ thống cung cấp dịch vụ và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em có nhu cầu y tế tâm thần và hành vi.
+ Coordinated System Of Care: Hệ thống phối hợp chăm sóc. Hệ thống tổ chức và cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ tích hợp, đồng bộ cho cá nhân.
+ Client Service and Operations Center: Trung tâm điều hành và dịch vụ khách hàng. Trung tâm cung cấp dịch vụ và hoạt động phục vụ khách hàng cho tổ chức hoặc doanh nghiệp.
+ Construction Safety Orientation Course: Khóa học định hướng an toàn xây dựng. Khóa học hướng dẫn về an toàn xây dựng, giúp người lao động hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn.
+ Career Study Off-Campus: Nghiên cứu nghề nghiệp ngoài khuôn viên trường.
+ Crossroads of Chaos: Ngã tư hỗn loạn.
+ Convolutional Self Orthogonal Code: Mã trực giao tự hiến. Loại mã lỗi trong lĩnh vực mã hóa và truyền thông, thường được sử dụng trong viễn thông không dây.
+ China Shipbuilding & Offshore International Co., Ltd.: Công ty TNHH đóng tàu & ngoài khơi quốc tế Trung Quốc.
+ Consolidated Space Operations Center: Trung tâm điều hành vũ trụ hợp nhất.
+ Colorado Springs Operations Center: Trung tâm điều hành Colorado Springs.
+ Consolidated Space Operations Contract: Hợp đồng hoạt động không gian hợp nhất.
+ Cyber Security Operations Cell: Ô hoạt động an ninh mạng.
+ Communist Suppression Operations Command: Bộ chỉ huy hoạt động đàn áp cộng sản.
+ Cyber Security Operations Centre: Trung tâm điều hành an ninh mạng.
+ Concentrator Standard Operating Conditions: Điều kiện hoạt động tiêu chuẩn của bộ tập trung.
+ Customizable System-on-Chip: Hệ thống trên chip có thể tùy chỉnh. CSoC.

Post Top Ad