FR là gì? Ý nghĩa của từ fr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

FR là gì? Ý nghĩa của từ fr

FR là gì ?

FR là “Friend” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FR

FR có nghĩa “Friend”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn, bạn bè”.

FR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FR là “Friend”.

Một số kiểu FR viết tắt khác:
+ For Real: Thật, thật sao.
+ Friday: Thứ 6. Một ngày trong tuần.
+ French language: Ngôn ngữ Pháp.
+ Franc: Tên đơn vị tiền tệ của Pháp.
+ France: Pháp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FR:
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
+ JAV: Javanese language (Ngôn ngữ Javanese).
+ FSL: French Sign Language (Ngôn ngữ ký hiệu Pháp).
+ TL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ FRO: Old French (Tiếng Pháp cổ).
...

Post Top Ad