FC là gì? Ý nghĩa của từ fc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

FC là gì? Ý nghĩa của từ fc

FC là gì ?

FC là “Football Club” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FC

FC có nghĩa “Football Club”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá”.

FC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FC là “Football Club”.

Một số kiểu FC viết tắt khác:
+ Fibre Channel: Kênh sợi quang.
+ Formal charge: Điện tích hình thức.
+ Facilitated Communication: Giao tiếp thuận lợi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FC:
+ FCB: Futbol Club Barcelona (Câu lạc bộ bóng đá Barcelona).
+ RTC: Real-time communication (Giao tiếp thời gian thực).
+ LFC: Liverpool Football Club (Câu lạc bộ bóng đá Liverpool).
+ HCA: Host Channel Adapter (Bộ điều hợp kênh chủ).
+ AFF: ASEAN Football Federation (Liên đoàn bóng đá ASEAN).
...

Post Top Ad