EGC là gì? Ý nghĩa của từ egc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

EGC là gì? Ý nghĩa của từ egc

EGC là gì ?

EGC là “European General Court” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EGC

EGC có nghĩa “European General Court”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa án chung châu Âu”. Tên của tòa án tư pháp liên minh Châu Âu, xét xử các hành động chống lại thể chế của liên minh.

EGC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EGC là “European General Court”.

Một số kiểu EGC viết tắt khác:
+ Epigallocatechin: Tên của một hợp chất hóa học.
+ East Greenland Current: Đông Greenland hiện tại. Tên của một dòng chảy ngoài biển khơi thuộc phía đông của Greenland.

Gợi ý viết tắt liên quan đến EGC:
+ ECR: European Congress of Radiology (Đại hội X quang Châu Âu).
+ GHA: General History of Africa (Lịch sử chung của Châu Phi).
+ CCC: Cryogenic Current Comparator (Máy so sánh dòng điện lạnh).
+ ESS: European Social Survey (Khảo sát xã hội châu Âu).
+ GMC: General Medical Council (Hội đồng y khoa tổng quát).
...

Post Top Ad