PDS là gì? Ý nghĩa của từ pds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

PDS là gì? Ý nghĩa của từ pds

PDS là gì ?

PDS là “Planetary Data System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDS

PDS có nghĩa “Planetary Data System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu hành tinh”. Một hệ thống dữ liệu được lưu trữ nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu mà NASA (Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ) đang sử dụng.

PDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDS là “Planetary Data System”.

Một số kiểu PDS viết tắt khác:
+ Processor Direct Slot: Khe cắm trực tiếp bộ xử lý.
+ Protective Distribution System: Hệ thống phân phối bảo vệ. Liên quan đến lĩnh vực viễn thông.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PDS:
+ DDL: Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu).
+ DAQ: Data Acquisition (Thu thập dữ liệu).
+ DTH: Direct To Home (Trực tiếp đến nhà).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
+ DLP: Data Loss Prevention (Ngăn ngừa mất dữ liệu).
...

Post Top Ad