ACE là gì? Ý nghĩa của từ ace - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

ACE là gì? Ý nghĩa của từ ace

ACE là gì ?

ACE là “Angiotensin-converting enzyme” trong tiếng Anh, “Anh chị em” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ACE

**NGOẠI NGỮ

ACE có nghĩa “Angiotensin-converting enzyme”, dịch sang tiếng Việt là “Enzym chuyển đổi angiotensin”. Thành phần trung tâm của hệ thống hormone điều chỉnh huyết áp, kiểm soát huyết áp.

**VIỆT NGỮ

ACE có nghĩa “Anh chị em” trong tiếng Việt.

ACE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACE là “Anh chị em”, “Angiotensin-converting enzyme”.

Viết tắt ACE với nghĩa khác:
+ Arbitrary Code Execution: Thực thi mã tùy ứng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ACE:
+ AE: Anh em.
+ NDC: National Destination Code (Mã điểm đến quốc gia).
+ MCC: Mobile Country Code (Mã quốc gia di động).
+ AOV: Arbitrary Output Variable (Biến đầu ra tùy ý).
+ KCJ: Kids Code Jeunesse (Mã trẻ em Jeunesse).
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ UCC: Union Customs Code (Bộ luật Hải quan Liên minh).
...

Post Top Ad