LAV là gì? Ý nghĩa của từ lav - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

LAV là gì? Ý nghĩa của từ lav

LAV là gì ?

LAV là “Lavatory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAV

LAV có nghĩa “Lavatory”, dịch sang tiếng Việt là “Chậu rửa”.

LAV là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng LAV là “Lavatory”.

Một số kiểu LAV viết tắt khác:
+ Light Armoured Vehicle: Xe bọc thép hạng nhẹ.
+ Leisure Activity Vehicle: Phương tiện hoạt động giải trí.
+ Lymphadenopathy-associated virus: Virus liên quan đến bệnh hạch.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LAV:
+ MV: Measles Virus (Vi rút sởi).
+ NBV: Nelson Bay Virus (Vi rút Nelson Bay).
+ OMV: Orbital Maneuvering Vehicle (Phương tiện cơ động quỹ đạo).
+ BEV: Battery Electric Vehicle (Xe điện chạy bằng pin).
...

Post Top Ad