AUG là gì? Ý nghĩa của từ aug - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

AUG là gì? Ý nghĩa của từ aug

AUG là gì ?

AUG là “August” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AUG

AUG có nghĩa “August”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng tám”. Tên một tháng trong năm, có 31 ngày.

AUG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng AUG là “August”.

Một số kiểu AUG viết tắt khác:
+ Applicative Universal Grammar: Ngữ pháp phổ dụng ứng dụng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AUG:
+ UTS: Universal Time-Sharing System (Hệ thống chia sẻ thời gian chung).
+ SUS: Stochastic Universal Sampling (Lấy mẫu phổ ngẫu nhiên).
+ UT: Universal Time (Giờ quốc tế).
...

Post Top Ad