DCM là gì? Ý nghĩa của từ dcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

DCM là gì? Ý nghĩa của từ dcm

DCM là gì ?

DCM là “Dilated Cardiomyopathy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCM

DCM có nghĩa “Dilated Cardiomyopathy”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh cơ tim giãn nở”.

DCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCM là “Dilated Cardiomyopathy”.

Một số kiểu DCM viết tắt khác:
+ Digital Clock Manager: Trình quản lý đồng hồ kỹ thuật số.
+ Dynamic Causal Modelling: Mô hình nhân quả động.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DCM:
+ RTC: Real-time clock (Đồng hồ thời gian thực).
+ DAP: Digital Audio Player (Trình phát âm thanh kỹ thuật số).
+ VID: Voltage Identification Digital (Kỹ thuật số nhận dạng điện áp).
+ DCOM: Digital Commerce Association (Hiệp hội thương mại kỹ thuật số).
+ DTP: Dynamic Trunking Protocol (Giao thức Trunking động).
...

Post Top Ad