MFAS là gì? Ý nghĩa của từ mfas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

MFAS là gì? Ý nghĩa của từ mfas

MFAS là gì ?

MFAS là “Multi-Function Active Sensor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MFAS

MFAS có nghĩa “Multi-Function Active Sensor”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm biến hoạt động đa chức năng”.

MFAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MFAS là “Multi-Function Active Sensor”.

Một số kiểu MFAS viết tắt khác:
+ MultiFrame Alignment Signal: Tín hiệu căn chỉnh đa khung.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MFAS:
+ PTS: Peroxisomal Targeting Signal (Tín hiệu nhắm mục tiêu peroxisomal).
+ MFD: Multi-Function Display (Màn hình đa chức năng).
+ SRP: Signal Recognition Particle (Hạt nhận dạng tín hiệu).
+ LOS: Loss Of Signal (Mất tín hiệu).
...

Post Top Ad