UKM là gì? Ý nghĩa của từ ukm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

UKM là gì? Ý nghĩa của từ ukm

UKM là gì ?

UKM là “You Know Me” trong tiếng Anh, “” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UKM

**NGOẠI NGỮ

UKM có nghĩa “You Know Me”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn hiểu tôi mà”.

**VIỆT NGỮ

UKM có nghĩa “” trong tiếng Việt. Nhiều người vẫn hay dùng từ này trong ngôn ngữ nhắn tin, và "ừ" cũng có thể được viết cách điệu bằng các cách như sau: uk, uh, uhm....

UKM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng UKM là “”, “You Know Me”.

Viết tắt UKM với nghĩa khác:
+ The National University of Malaysia: Đại học Quốc gia Malaysia. Viết tắt UKM dựa theo tiếng Mã Lai: Universiti Kebangsaan Malaysia..

Gợi ý viết tắt liên quan đến UKM:
+ SRP: Self-Defence of the Republic of Poland (Lực lượng tự vệ của Cộng hòa Ba Lan).
+ NCH: National Concert Hall (Phòng hòa nhạc quốc gia (Ireland)).
+ VD: Volume of distribution (Thể tích phân bố).
+ ACP: Algebra of Communicating Processes (Đại số của các quá trình giao tiếp).
+ VID: Video.
+ DTH: Doctor of Theology (Tiến sĩ thần học).
+ FYA: The Foundation for Young Australians (Quỹ dành cho thanh niên Úc).
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ VNM: Value of Non-originating Material (Giá trị nguyên liệu không có xuất xứ).
...

Post Top Ad