GK3 là gì? Ý nghĩa của từ gk3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

GK3 là gì? Ý nghĩa của từ gk3

GK3 là gì ?

GK3 là “Ghê” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GK3

GK3 có nghĩa “Ghê”. Đây là một kiểu viết cách điệu vừa có chữ, vừa có số và được sử dụng trong ngôn ngữ tin nhắn của nhiều bạn trẻ. Theo đó, "k" dùng thay thế "h" và "số 3" thay thế cho "e". Vậy ta có thể hình dung như sau: gk3 = ghe = ghê.

GK3 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng GK3 là “Ghê”.

Viết tắt GK3 với nghĩa khác:
+ Gabriel Knight 3: Tên của một trò chơi phiêu lưu với góc nhìn thứ ba.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GK3:
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GTGT: Giá trị gia tăng.
+ GV: Giáo viên.
+ KS: Khách sạn.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
...

Post Top Ad