QQ là gì? Ý nghĩa của từ qq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

QQ là gì? Ý nghĩa của từ qq

QQ là gì ?

QQ là “Quick question” trong tiếng Anh, “Quần què” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QQ

**NGOẠI NGỮ

QQ có nghĩa “Quick question”, dịch sang tiếng Việt là “Câu hỏi nhanh”.

**VIỆT NGỮ

QQ có nghĩa “Quần què” trong tiếng Việt. Từ này thường dùng để phủ định hoặc chê bai một ai/thứ/việc gì đó. Nó dường như có nguồn gốc bởi từ "quần hòe" của dân miền Tây Nam Bộ.

QQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QQ là “Quần què”, “Quick question”.

Viết tắt QQ với nghĩa khác:
+ Tencent QQ: Tên một ứng dụng nhắn tin tức thời được phát triển bởi công ty công nghệ nổi tiếng Trung Quốc là Tencent.

Post Top Ad