MN là gì? Ý nghĩa của từ mn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

MN là gì? Ý nghĩa của từ mn

MN là gì ?

MN là “Minnesota” trong tiếng Anh, “Mọi người” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MN

**NGOẠI NGỮ

MN có nghĩa “Minnesota”, dịch sang tiếng Việt là “bang Minnesota (Hoa Kỳ)”.

**VIỆT NGỮ

MN có nghĩa “Mọi người” trong tiếng Việt.

MN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MN là “Mọi người”, “Minnesota”.

Viết tắt MN với nghĩa khác:
+ Muốn.
+ Mongolia: Mông Cổ.
+ Montenegro: Cộng hòa Montenegro (châu Âu).
+ Mangan: Nguyên tố Mangan. Với ký hiệu hóa học là Mn và số nguyên tử 25.
+ Monaco: Công quốc Monaco.
+ Meganewton: Đơn vị lực bằng một triệu niutơn, có ký hiệu là MN.
+ Minute: Phút.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MN:
+ NTD: Người tiêu dùng.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ NLĐ: Người lao động.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ NKT: Người khuyết tật.
...

Post Top Ad