TBM là gì? Ý nghĩa của từ tbm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

TBM là gì? Ý nghĩa của từ tbm

TBM là gì ?

TBM là “Tunnel boring machine” trong tiếng Anh, “Trung bình môn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBM

**NGOẠI NGỮ

TBM có nghĩa “Tunnel boring machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy khoan hầm toàn tiết diện”.

**VIỆT NGỮ

TBM có nghĩa “Trung bình môn” trong tiếng Việt.

TBM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBM là “Trung bình môn”, “Tunnel boring machine”.

Viết tắt TBM với nghĩa khác:
+ Thuê bao mới.
+ Tool Box Meeting: Cuộc họp kín, họp nội bộ.
+ Tactical ballistic missile: Tên lửa đạn đạo chiến thuật.
+ Tracheobronchomalacia: Tên một tình trạng gây ảnh hưởng đến khí quản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBM:
+ TTPL: Tương tác bình luận.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TQ: Trung Quốc.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ CMNM: Chúc Mừng Năm Mới.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TTQL: Trung tâm quản lý.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
...

Post Top Ad