TVT là gì? Ý nghĩa của từ tvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

TVT là gì? Ý nghĩa của từ tvt

TVT là gì ?

TVT là “Television of Thailand” trong tiếng Anh, “Gương mặt đang khóc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TVT

**NGOẠI NGỮ

TVT có nghĩa “Television of Thailand”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình Thái Lan”.

**VIỆT NGỮ

TVT có nghĩa “Gương mặt đang khóc” trong tiếng Việt. Nhiều bạn hay dùng kiểu viết này để thể hiện cảm xúc cho khuôn mặt đang khóc. Với "T" giống như hình ảnh "mắt nhắm lại, khóc với 1 hàng nước mắt" và "v" như là "chiếc mũi hoặc miệng". Một số kiểu viết khác cũng tương tự, như: T.T , TT.TT , TvT, TTvTT...

TVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVT là “Gương mặt đang khóc”, “Television of Thailand”.

Viết tắt TVT với nghĩa khác:
+ TVT Records (Tee-Vee Tunes): Tên một hãng thu âm của Mỹ.
+ Time in Tuvalu: Thời gian ở Tuvalu (một quốc gia ở Châu Đại Dương).

Gợi ý viết tắt liên quan đến TVT:
+ UT: Universal Time (Giờ quốc tế).
+ SGT: Singapore Time (Giờ Singapore).
+ MT: Mặt trận.
...

Post Top Ad