FAV là gì? Ý nghĩa của từ fav - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

FAV là gì? Ý nghĩa của từ fav

FAV là gì ?

FAV là “Favourite” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FAV

FAV có nghĩa “Favourite”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu thích, sở thích, vật / người được ưa chuộng (ưa thích)”.

FAV là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng FAV là “Favourite”.

Một số kiểu FAV viết tắt khác:
+ Film animation video: Phim hoạt hình video.
+ Fast Attack Vehicle: Xe tấn công nhanh.
+ Faversham railway station: Nhà ga đường sắt Faversham.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FAV:
+ FYA: For Your Amusement (cho sự tiêu khiển của bạn).
+ BTW: By The Way (nhân tiện, tiện thể).
+ AK: À.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
...

Post Top Ad