IG là gì? Ý nghĩa của từ ig - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

IG là gì? Ý nghĩa của từ ig

IG là gì ?

IG là “Instagram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IG

IG có nghĩa “Instagram”, dịch sang cách phát âm tiếng Việt là “in-stuh-gram”. Một ứng dụng dùng để chia sẻ hình ảnh và tương tác với người khác trên mạng internet. Còn được viết tắt thành IG hoặc Insta.

IG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng IG là “Instagram”.

Một số kiểu IG viết tắt khác:
+ Immunoglobulin: globulin miễn dịch. Thường được viết thành Ig, còn được gọi là kháng thể - một loại protein được sử dụng bởi hệ thống miễn dịch.
+ Imperial gallon: Tên đơn vị tính thể của Anh.
+ Insulated glazing: Kính cách nhiệt.
+ Integrated graphics: Đồ họa tích hợp.
+ I guess: Tôi đoán.
+ Ignore: Làm lơ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IG:
+ IN4: Info.
+ FB: Facebook.
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GS: Giáo sư.
+ GD: Giáo dục.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
...

Post Top Ad