VID là gì? Ý nghĩa của từ vid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

VID là gì? Ý nghĩa của từ vid

VID là gì ?

VID là “Video” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VID

VID có nghĩa “Video”, dịch sang tiếng Việt là “vi-đê-ô”. Loại phương tiện kết hợp giữa âm thanh và hiển thị hình ảnh chuyển động, giúp con người có thể xem đồng thời cũng nghe thấy nội dung bên trong đó.

VID là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VID là “Video”.

Một số kiểu VID viết tắt khác:
+ Voltage Identification Digital: Kỹ thuật số nhận dạng điện áp.
+ Vienna Institute of Demography: Viện Nhân khẩu học Vienna (Áo).
+ VID Specialized University: Đại học chuyên ngành VID (Na Uy).
+ Vidya: Cần biết (nguồn gốc từ tiếng Phạn).

Gợi ý viết tắt liên quan đến VID:
+ DTH: Doctor of Theology (Tiến sĩ thần học).
+ CCMS: Committee on the Challenges of Modern Society (Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại).
+ ACP: African, Caribbean and Pacific Group of States (Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương).
+ SGT: Society of Glass Technology (Hiệp hội công nghệ thủy tinh).
...

Post Top Ad